ปลูกฝังเด็กรักการอ่าน


การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กถือเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้เพราะโลกของการอ่านมีอะไรให้น่าค้นหามากมาย และเสรืมสร้างทักษะต่างๆในการใช้ชีวิตแม้แต่ความคิดของตนเองก็อาจพบได้จากการอ่านหนังสือ เริ่มให้เด็กๆได้ใช้เวลาอยู่กับหนังสือตั้งแต่เขาอายุยังน้อย แล้วค่อยๆปลูกฝังการอ่านให้กับพวกเขา จนพวกเขาเลือกหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเองจนติดเป็นนิสัย

เคล็บลับปลูกฝังการอ่านหนังสือ 1.อ่านให้ฟังและอย่าหยุดอ่านเพราะเด็กเริ่มโต การอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังนั้น มีพลังที่จะส่งเสริมให้เด็กเกิดความต้องการที่จะเป็นผู้อ่านเองได้ แต่ส่วนใหญ่พ่อ แม่ พอเห็นลูกเริ่มโตขึ้นก็มักจะหยุดอ่านทันทีที่เด็กเริ่มอ่านหนังสือด้วยต้วเองเป็น จึงควรอ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างต่อเนื่อง เพราะการอ่านออกเสียงจะช่วยให้เด็กพัฒนาและปรับปรุงทักษะด้านการอ่าน เขียน พูด และฟังให้ดีขึ้น
2.เล่านิทาน การเล่านิทานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้ดี และเป็นกิจกรรมที่มีมานาน เหมาะสำหรับเด็กทุกช่วงอายุ ควรเลือกเรื่องที่ใช้เวลาในการเล่าไม่เกิน 30 นาที และการเล่านิทานให้ดึงดูดใจคนหรือชนะใจคนฟังนั้น มีเทคนิคอยู่ที่การเลือกเรื่องที่เล่าและวิธีที่เล่า เช่น เลือกนิทานที่สนุกและสมเหตุสมผล บรรยากาศในการเล่านิทาน เสียงที่ใข้ในการเล่านิทาน
3.เขียนบันทึกการอ่าน ให้เด็กๆ หัดเขียนบันทึกการอ่าน เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกฝนทักษะการทำความเข้าใจเรื่องราว โดยให้เด็กเลือกอ่านหนังสือที่ชอบ จากนั้นจดบันทึกสรุปเนื้อหาของเรื่องที่อ่านเป็นข้อความสั้นๆ และอาจให้เด็กหยิบนิยกเนื้อความบางช่วงตอนที่ประทับใจหรือเขียนหรือวาดภาพจินตนาการถึงเรื่องราวที่อ่านอย่างอิสระ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth