ปีนี้มีชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตโดยไม่ได้พบญาติในเกาหลีเหนือกว่า 3,000 คน


ปีนี้มีชาวเกาหลีใต้ที่ต้องการพบญาติในเกาหลีเหนือเสียชีวิตโดยไม่ได้พบญาติถึงกว่า 3,000 คน

รายงานจากระบบออนไลน์ของกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้และกาชาดระบุว่า ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ มีชาวเกาหลีใต้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ว่ามีญาติที่พลัดพรากอยู่ในเกาหลีเหนือ เสียชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้พบญาติในเกาหลีเหนือถึง 3,147 คน

ในเกาหลีใต้มีผู้ขึ้นทะเบียนไว้ว่า เป็นผู้ที่พลัดพรากจากญาติในเกาหลีเหนือ อันเนื่องมาจากผลของสงครามเกาหลีระหว่างปี 2493 ถึงปี 2496 เป็นจำนวน 133,365 คน และปัจจุบันก็เหลือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพียง 52,997 คนเท่านั้น และร้อยละ 63.4 ของผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็เป็นผู้ที่มีอายุ 80 ปีหรือสูงกว่า

ปีที่แล้ว สองเกาหลีได้จัดวันพบญาติให้ครอบครัวที่พลัดพรากกันที่รีสอร์ทภูเขาคึมกัง ซึ่งถือเป็นวันรวมญาติครั้งแรกในรอบ 3 ปี และเป็นการรวมญาติแบบพบหน้าครั้งที่ 21 นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างสองเกาหลีครั้งแรก เมื่อปี 2543 อย่างไรก็ตาม ภาวะชะงักงันในการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐได้ทำให้การพบญาติถูกระงับไปด้วย และทำให้เกรงกันว่า ผู้สูงอายุหลายคน อาจเสียชีวิตก่อนจะได้มีโอกาสได้พบหน้าญาติที่พลัดพรากอีกครั้ง