พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ


หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่รวบรวมศิลปวัตถุและเทวปฏิมากรรมเกี่ยวกับพระพิฆเนศ ผู้เป็นเทพแห่งความสำเร็จในปางต่างๆ กว่า 1,000 องค์ ที่แห่งนี้เกิดขึ้นโดยคุณปัณฑร ทีรคานนท์ ผู้มีความสนใจและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพิฆเนศ มายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยอิทธิพลจากผู้เป็นบิดา ประกอบกับความสนใจส่วนตัว เขาสะสมรูปเคารพ เทพเจ้าองค์นี้มาตั้งแต่อายุ 19 ปี และในท้ายที่สุดก็ได้ตัดสินใจซื้อที่ดิน 5 ไร่ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศขึ้นมา

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และที่เคารพบูชาสำหรับผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ อาคารบูชา ซึ่งเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์หลังเก่า ปัจจุบันกลายเป็นห้องบูชาและจัดกิจกรรมสาธิตการประกอบพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศ โดยภายในอาคาร แสดงเทวรูปพระพิฆเนศประทับพร้อมครอบครัวแกะสลักด้วยไม้ทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีแห่งเดียวในโลก หอเวทวิทยาคม เป็นศาลาทรงไทยที่จำลองแบบจากศาลาในบ้านพักของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญขององค์พระพิฆเนศในเทศกาลคเณศจตุรถี เทวาลัยพระคเณศ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลาทรงไทย เทวาลัยหลังนี้สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของคุณปัณฑร ที่มีต่อองค์พระพิฆเนศอย่างเปี่ยมล้น อิฐทุกก้อนผ่านการสวดและเขียนอักขระก่อนนำมาประกอบเป็นเทวาลัยตามคติฮินดู โดยภายในนั้นจำลองคณปติโลกหรือโลกอันเป็นที่ประทับขององค์พระพิฆเนศไว้ และจะใช้เทวาลัยหลังนี้ประกอบพิธิที่สำคัญเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศเท่านั้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand