สรรพสามิตจ่อรีดภาษีนวัตกรรมแอลกอฮอล์


กรมสรรพสามิตจะเสนอให้ฝ่ายนโยบายเปิดพิกัดภาษีนวัตกรรมแฮลกอฮอล์เพื่อนำเบียร์ 0% เบียร์อัดเม็ดเหล้าอัดเม็ดช็อกโกแลตเหล้ามาอยู่ในพิกัดภาษีดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้พบการขายสินค้าดังกล่าวในไทยเพิ่มขึ้น แต่อัตราภาษีที่จัดเก็บยังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเบียร์ 0% ขณะนี้เสียภาษีอยู่ในพิกัดน้ำหวาน ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าไม่เหมาะสมเกรงว่าเป็นการส่งเสริม

เบียร์ 0% จะทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์มากขึ้นในเรื่องเบียร์ 0% จากการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกคนเห็นตรงกันว่าไม่ควรให้อยู่ในพิกัดน้ำหวาน หรือเครื่องดื่มปกติ ดังนั้น ควรต้องเปิดพิกัดใหม่ และเก็บภาษีในอัตราภาษีสูงกว่าเครื่องดื่มที่มีอัตราภาษี 14% แต่เบียร์ 0% ควรมีภาษีต่ำกว่าเหล้าเบียร์ ที่เฉลี่ยเก็บตามปริมาณมูลค่าและปริมาณ 44% ของราคาขาย โดยเป็นการคิดจาก 22% ตามมูลค่า และคิดจากปริมาณ 450 บาทต่อลิตรต่อแอลกอฮล์บริสุทธิ์