เตรียมความพร้อมในการจัดการกับผลกระทบต่อประชาชน


นายสมเกียรติกล่าวในการแถลงข่าว มีการคาดการณ์ว่าพายุจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 11 แห่ง มีการตัดสินใจว่าจำเป็นต้องปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันมีความจุมากกว่า 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ นายสมเกียรติกล่าวว่าเขื่อนน้ำอูและแก่งกระจานจะต้องปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นในอีกห้าวันข้างหน้าตามคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ

นายฉัตรชัยศุขกุลยา ผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานป้องกันภัยพิบัติต้องแจ้งล่วงหน้าสามวันเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับผลกระทบต่อประชาชนในลุ่มน้ำ “หากระดับน้ำตกอยู่ในภาวะวิกฤตินายกรัฐมนตรีนายประยุทธจันทร์ชะอำจะออกคำแนะนำ ขณะนี้สถานการณ์กำลังอยู่ในสถานะ “สีเหลือง” เรียกร้องให้มีการเตรียมการ “นายสมเกียรติซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่สร้างขึ้นโดยตรงภายใต้คำสั่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อควบคุมแผนจัดการน้ำแบบบูรณาการ