แหล่งท่องเที่ยวอัลไพน์ที่สำคัญของกรีซ


ประตูสู่หุบเขา Vikos Gorge อันงดงามในภูเขา Pindos, Papingo เป็นหนึ่งใน 46 หมู่บ้านบนที่ราบสูงในขณะที่ชีวิตบนภูเขาที่โหดร้ายนำไปสู่การย้ายถิ่นฐานจำนวนมากการรวมตัวของหมู่บ้านรวมถึง Michael Dukakis ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯเชื่อมต่อกันด้วยสะพานหินโค้งและทางแยกที่ล่อด้วยรางล่อตั้งอยู่กลางพื้นที่ที่มีความงามทางธรรมชาติที่โดดเด่น

แหล่งท่องเที่ยวอัลไพน์ที่สำคัญของกรีซ Papingo ได้รับความนิยมเป็นพิเศษส่วนหนึ่งเป็นเพราะ “kolimbithres” การก่อตัวของหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติเพื่อสร้างสระน้ำขนาดเล็กตั้งอยู่ในระยะเดินถึงจากหมู่บ้าน นักเดินทางไกลที่มุ่งหน้าไปยัง Vikos Gorge ซึ่งอยู่ใกล้เคียงมักจะลงเล่นน้ำในสระซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแบบอักษรบัพติศมาเพื่อทำให้เย็นลงในฤดูร้อน